Magnus Eriksson om Gömda, i Svenska Dagbladet 1 mars 2000
"Men hur förklarar vi förnedringen? Sigrid Kahle kritiserar Marklunds bok i en annars utmärkt analys av orientalismen i moderna fiktioner: "I Maria Erikssons och Liza Marklunds roman Gömda (1995) demoniseras den orientaliske mannen. Det goda är det svenska, det onda det orientaliska" ("Halva världens litteratur", 2/99).
Jag tror att omdömet är alltför strängt. För det första är boken ingen roman, för det andra reser den inte anspråk på att säga något på en generell nivå. Det är en berättelse ur livet (jag utgår från att den i allt väsentligt är sann). Vad som demoniseras är en man från Mellanöstern och hans kompisar. Den demoniseringen är knappast obefogad.
(– – –)
I alla händelser är boken väl värd att läsa, trots att den är ganska dålig [underförstått: just för att den är "sann"/GK].