15 November 2006

Erixons Gunilla Watch

NEW YORK Ojojojoj, vad Dick Erixon tar i när han läser min Axess-artikel om Kanadas fredsbevarande/fredsframtvingande trupper i Afghanistan.

Jag förstår inte hans tonläge, men hans poäng – fast tyvärr har han helt missförstått syftet med artikeln. Det var dels att redogöra för opinionsläget i Kanada (eftersom det kan komma att bli relevant för dito i Sverige), dels att redogöra för att begreppet "fredsbevarande" i praktiken nu blivit "fredsframtvingande" på grund av verkligheten (vilket i sin tur förvirrar opinionen).

Just nu är jag, med mitt förblindade Amerikahat, dock upptagen med att skriva ytterligare en politiskt extremt korrekt artikel om klimatförändringar. Men i eftermiddag (min tid) ska jag lägga ut Axess-artikeln, så får ni se och läsa själva!

Uppdatering: Här är texten.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment