08 May 2007

Sade kanske har rätt

NEW YORK Aha, enligt Markis de Sade (citerad hos Errata) ska man helt enkelt inte se skrivandet som "medel för /sitt/ uppehälle".

/Gunilla

No comments:

Post a Comment