16 June 2007

Skuldslavar i Bladet

NEW YORK Det här är kvällstidningsjournalistik när det är som bäst: Aftonbladets reportage från sockerfälten i Brasilien (se även uppföljningen, om etanoltillverkning i Sverige m m).

Komplex frågeställning som benhårt problematiserar konsekvenserna av västvärldens miljöåtgärder till arbetsvillkoren i fattiga länder; koppling till läsarens egen verklighet; personvinkling – och, inte minst, fantastiska fotografier av Jerker Ivarsson. Mycket bra att Aftonbladet satsar på sådana här jobb! Plantage-arbetaren Erivas blick dröjer sig kvar.

/Gunilla

P S En sak kan dock ifrågasättas – när Aftonbladet, med Utrikespolitiska institutet som källa, skriver att Brasilien är "ett av världens fattigaste länder".
Visst är Brasilien fattigt – miljoner människor kan inte äta sig mätta, landet hyser fortfarande slavar, och väldigt många får bara gå några år i skolan. Dessutom är inkomstskillnaderna, alltså gapet mellan fattiga och rika, extremt stora och troligen bland de största i världen (ska leta upp koefficienttabellen vid tillfälle...).
Men det går inte att säga att landet som helhet är "ett av världens fattigaste" utan att förklara hur man menar. Det finns helt enkelt för många andra fattiga länder i världen som slår Brasilien på den punkten.
Enligt UNDP's Human Development Index – som förvisso inte bara mäter ekonomiskt välstånd, utan även till exempel utbildning och sociala faktorer, ligger Brasilien på 69:e plats (Norge är 1:a; Sverige är 5:a). Det vill säga, det finns mer än 100 länder som per capita är fattigare än Brasilien.

No comments:

Post a Comment