03 September 2007

Sefastsson har chutzpah!

NEW YORK När jag gick på journalistlinjen på JMK fick vi så gott som ingen undervisning i frilansandets och företagandets sköna konst(hantverk).
Nu tycker jag i och för sig att det inte måste vara akademins sak att lära ut, och för mig har frilanslivets hårda skola och trial and error-metoden fungerat hyfsat. Plus att min kloka kollega/dåvarande klasskamrat Kristin O kompenserade utbildningens brist härvidlag genom att själv ordna ett bra seminarium om frilansande som alla studenter som ville fick gå på.

Men nu slår det mig att det nog vore bra för studenterna på dagens JMK om Trond Sefastsson fortsättningsvis finge undervisa i den svåra konsten att ta betalt.
För ju mer jag tänker på hela soppan, desto mer inser jag att (de få) frilansjournalister som sysslar med komplicerade gräv har allt att vinna på att tänka mer som frilansjurister när de tar betalt. Beloppet 406 000:– ligger närmare vad de antagligen borde få än vad de får (en betydligt mindre summa). Jag ber återigen att få hänvisa till Nuri Kino i ämnet.

Själv gör jag alltför sällan grävartade jobb, och rättsrötefall har jag bara nosat på (i Los Angeles). Men jag ska lite oftare och när så passar använda den klockrena meningen: "Det är ett högriskprojekt och jag vill ha betalt" (Sefastsson i DN-intervju).

För övrigt – meningen: "Jag förstår att folk är avundsjuka för att jag tjänar mycket pengar. Jag är ingen journalist som tar 3.200 kronor för en text och en bild" i samma text tyder onekligen på en hel del chutzpah! Eftersom JMK pumpar ut just sådana journalister behövs alltså lite Sefastsson-undervisning på en ny kurs.

/Gunilla

P S Om det stämmer att Sundevall & Co lyckats få Strix och Aftonbladet att betala 700 000–800 000:– för alltsammans, som Resumé uppger, är det bara att säga wow. (Resumé klargör dock inte om den summan inkluderar 500 000:– till Malmö-familjen eller ej. Gör den det blir inte så mycket kvar; de är ju många som ska dela på kakan. Dock mer pengar än för någon grävjobbs-försäljning jag hört talas om i Sverige.)

No comments:

Post a Comment