23 March 2008

...skrattar bäst som....

NEW YORK För 150 år sedan byggde ungdomar vår järnväg, våra hus, vårt samhälle – i dag skriver somliga av dem självgoda debattartiklar.

No comments:

Post a Comment