02 April 2008

Panta rei

NEW YORK P M Nilsson summerar en föreläsning av en sociolog han lyssnat till i Seattle:
".../kan/ man slå fast att inget är fast längre. Man vet inte vad sociala medier är eftersom de ändrar sig hela tiden. Man vet inte vem som använder dem eftersom användarna ändrar sina personligheter. Man vet inte vem som äger innehållet eftersom det produceras av en interagerande allmänhet. Man vet helt enkelt varken ut eller in och det är kanske den enda vetskapen som är värt något."
Hela bloggposten finns här.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment