13 May 2008

Kalle Melander förklarar (än en gång)

NEW YORK Läs en av "mina" fotografers försvarstal efter den malström av missförstånd och illvilliga missuppfattningar han hamnade i, efter att ha fått pris för Årets bild!

Det är ett intressant exempel på hur lätt formuleringar i ett pressmeddelande från en lobbyorganisation får fotfäste, och hur enkelt folk som inte jobbar med bilder "vet" att Photoshop är ett verktyg för att manipulera. Grundantagandet är ju att "miljöaktivister är goda och Photoshoppande tävlingsdeltagare onda". Och när en enkel formulering som "bilden är manipulerad" väl satt sig är den svår att vända, särskilt med ett nyanserat resonemang.

Ur Kalles text:
Det finns några osannolikt bra bilder som blivit utnämnda till Årets bild genom åren. Det är fantastiska ögonblicksbilder, ­ ögonblick som aldrig går att återskapa. Min Årets bild är ingen ögonblicksbild. Den går att ta om precis när som helst. Det är bara att åka till Brasilien, hyra en bil i São Paulo, köra tio mil nordväst på motorvägen, svänga av mot Charqueada och ta bilden.
I oktober 2007 reste jag på eget initiativ och egen bekostnad till Brasilien för att göra reportage, ett av dem handlade om etanolproduktion. Min journalistiska ambition är att vara kunskapsbärare.
(– – –)
Till Årets Bild kopierades bilderna om, mera detaljrikt för att se snygga ut på skärm, eftersom det var så juryn skulle se dem. Jag är frilans och mina bilder publiceras i vitt skilda sammanhang. Jag måste anpassa bilderna till det tryck jag jobbar för. Dagspresstryck kräver hårdare och kontrastrikare ­kopior medan fina magasin kräver mjukare kopior. Att ha ett antal olika versioner av samma bild beroende på var den ska användas är en del av mitt yrkeskunnande.
Läs resten: Alla bilder är subjektiva!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment