21 June 2008

Liberal "svekdebatt" även i USA

NEW YORK Det är inte bara svenska politiker som anklagas för att ha spelat "politisk teater" och för att ha svikit sina liberala ideal. Här i USA drabbas nu även Barack Obama av detta, åtminstone i vänsterbloggar och New York Times-läsarkommentarer. Han har inga problem med att den ändrade avlyssningslagen enligt medborgarrättsorganisationerna är svår att förena med Fourth Amendment i Bill of Rights, och vill förstås framstå som en pålitlig presidentkandidat vad gäller säkerhetsfrågor. En och annan bloggare – se länkar nedan – gissar att han själv gärna vill ha samma makt som president Bush tagit sig. Opportunist, javisst.

Nedanstående är dagens bidrag till FRA-debatten, utskickat av TT till landets nyhetsredaktioner för en knappt timme sedan (OBS! här med vissa smärre ändringar).

Men i första hand handlar texten om den amerikanska Foreign Intelligence Surveillance Act Amendment. Jag överlåter därför åt andra skribenter att dra jämförelser mellan den och FRA-lagen – men, hint hint, den svenska tycks mer långtgående...och nog kan man tänka sig en större hotbild mot USA än mot Sverige. Skriv nu om det!

Uppdatering: Aftonbladet har publicerat artikeln här; Expressen här.

/Gunilla

P S Det kan vara värt att notera att de "liberaler" som i Sverige varit emot FRA-lagen i USA snarast motsvaras av "libertarians" (exempel här och här), medan amerikanska "liberals" kanske motsvarar allt från vänsterdemokraterna i USA till personer som ligger närmare svenska miljöpartiet och vänterpartiet. Ni som går igång på att bena itu så'nt här mer i detalj får förstås gärna göra det i kommentarfältet.USA röstar igenom ny avlyssningslag

New York (TT)

I veckan lär även senaten rösta fram den lag som representanthuset i USA antog i fredags. Lagen ger dels utökade möjligheter att avlyssna personer i utlandet utan rättslig prövning, dels amnesti åt telebolag som lämnat ifrån sig data till den statliga avlyssningsmyndigheten NSA.

"Lagen kommer att hjälpa våra underrättelsespecialister att bli varse fiendens planer för nya attacker", förklarade president George Bush i ett uttalande.
Den nya lagen är en uppdaterad version av Foreign Intelligence Service Act – en lag som stiftades 1978 och kräver en domstols godkännande för avlyssning av kommunikation utanför USA.

FRA-motsvarighet
New York Times avslöjade 2005 att National Security Agency (NSA) – den amerikanska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt – på order från Vita huset förmått flera telebolag att dela med sig av information i sina kabelnätverk, och att även amerikaners kommunikation med utlandet avlyssnats.
– Detta lagförslag har samma syfte som den svenska FRA-lagen: att ge en rättslig inramning till storskalig uppgiftsinsamling. Båda lider av samma problem – att de egna medborgarna blir avlyssnade på kuppen, säger integritetsexperten Danny O'BrienElectronic Frontier Foundation (EFF).
– Det är omöjligt att bygga ett system på amerikansk mark som inte gör att även amerikaner blir avlyssnade. Att lagen nu tycks gå igenom gör den inte mer förenlig med Bill of Rights i konstitutionen.
O'Brien är "besviken, men inte överraskad" över lagen.
Protester
Den lilla stiftelsen EFF och organisationen American Civil Liberties Union, som har en halv miljon medlemmar, driver sedan ett par år ett 40-tal stämningsfall i domstolar. De försöker bevisa massavlyssning, och har bedömt att det är lättare att driva fallen mot telefonbolagen än mot staten. Bolagen AT&T, Verizon och Sprint stäms på åtskilliga miljarder dollar för att ha lämnat ut sina kunders kommunikation.
Men enligt den nya lagen slipper bolagen åtal. Amnestidelen har varit ett krav från George Bush, som hotat att lägga in sitt presidentveto annars.
Svekdebatt
Att kongressen efter en lång tids kohandel klubbar en lag om avlyssning samma vecka som den svenska riksdagen är givetvis en slump. Men det finns en hel del paralleller. Inte bara vad gäller den svåra avvägningen mellan nationell säkerhet och personlig integritet, utan också vad gäller förhandlingsspelet i slutna rum.
ACLU, EFF och andra som kritiserat de utökade avlyssningsmöjligheterna anklagar demokraterna i kongressen för att under våren ha vikt sig helt för Vita husets krav. Många demokrater, inklusive presidentkandidaten Barack Obama, tycks frukta att bli utmålade som mjukisar i kampen mot terrorismen och stöder lagen.
Obama anklagas av de liberala kritikerna för att spela politisk teater (exempel här, här och inte minst här), när han påstår att han möjligen tänker kämpa för att få bort telebolagens immunitet ur lagförslaget, och för att inte bana ny väg i säkerhetspolitiken som han tidigare talat om.
Gunilla Kinn/TT


Fakta: Lag med begränsningar

Den nya avlyssningslagen i USA, Foreign Intelligence Surveillance Act Amendment, innehåller bland annat följande inskränkningar:
• Tillstånd från den särskilda FISA-domstolen krävs för att avlyssna amerikanska medborgare som befinner sig utomlands.
• Regeringen – i praktiken National Security Agency – måste skydda amerikanska medborgares samtal eller uppgifter vid avlyssning av utlänningar.
• Avlyssning är tillåten i akuta lägen utan domstolsbeslut, om tillstånd söks inom en vecka.
• Presidentmakten får inte kringgå övervakningsregler i framtiden.
(TT)

Fakta: Senaten röstar i veckan
Alla republikaner utom en och knappt hälften av demokraterna i representanthuset röstade för en uppdatering av Foreign Intelligence Surveillance Act. Röstsiffrorna blev solklara 293-129.
Den kommande veckan ska även senaten behandla förslaget, som väntas gå igenom utan problem, även om flera senatorer är kritiska.
Såväl demokraten Christopher Dodd från Connecticut som republikanen Arlen Spector från Pennsylvania har exempelvis hårt kritiserat principen att ge telebolagen retroaktiv, rättslig immunitet. (TT)

Pingat på Intressant.

No comments:

Post a Comment