21 June 2008

See ya in court! Två Expressendebattartiklar att läsa

NEW YORK Ni har väl inte missat denna viktiga text av Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord: Expressen Sidan 4: "Vi ses i domstol, regeringen!"
Dessutom är Europakonventionen ett minimiskydd för enskildas fri- och rättigheter, inte ett mål som länder kan anpassa sig till efter lust och förmåga. Den enda rimliga hållningen borde vara att Sverige inte bör balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida mot grundläggande mänskliga rättigheter.
Förresten hade jag missat denna artikel från den gångna veckan, lika viktig den med många MR-resonemang (av Peter Eriksson och Peter Rådberg från miljöpartiet) och i samma tidning:
Nu är miljöpartiet de enda liberalerna
Det förslag som ligger på riksdagens bord innebär en lagfästning av just godtyckliga intrång i enskilda människors privatliv, och i företags och organisationers korrespondens. Faktum är att förslaget innebär att intrånget i människors privatliv är värre än godtyckligt: det är systematiskt och allomfattande. Sverige befinner sig, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, i ett paradigmskifte där flertalet av våra rättssäkerhetsprinciper frångås för att säkra det man kallar terrorismbekämpning.
(Viktigt att notera att bilden av Frihetsgudinnan med en maskros i näven som det står i Expressens bildtext är ett montage, så att ingen tror något annat.)

/Gunilla

1 comment:

  1. Det står montage vid frigetsgudinnan och hennes maskros :)

    ReplyDelete