26 March 2009

Gröna huset

NEW YORK Jag har varit dålig på att uppdatera mitt textarkiv på sistone. Men här är den artikel jag lagt in senast, publicerad i januari i nyhetsbrevet Veckans Eko, som ges ut av företaget Ekolådan*): Livsmedelslobbying mot Vita huset. Ett utdrag:
Hon och andra aktivister har skrivit till herr och fru Obama för att erbjuda sina tjänster som matpolitiska rådgivare.
"Ni har en unik möjlighet att sätta tonen för de förändringar som behöver göras vad gäller de sätt på vilka USA skaffar sin mat. Det rena och hälsosamma med er valrörelse kan gott få en parallell i ren och hälsosam mat på USA:s mest synliga och symboliska adress: Vita huset", stod det i brevet.
Hillary Clinton och Laura Bush har förvisso sett till att representationsmaten varit någorlunda hälsosam, och Vita huset har redan en liten ekologisk köksträdgård. Men Alice Waters menar att matkvalitet måste bli något mer: regeringspolitik. Hittills har det mesta drivits av eldsjälar på gräsrotsnivå.
Detta skrevs alltså innan presidenten tillträdde och är redan lite daterat, eftersom lobbyingen haft visst genomslag redan. Se Karin Henrikssons text i Svenska Dagbladet häromdagen: Familjen Obama odlar ekologiskt. Och jag kommer att skriva mer, i en eller annan mattidning.

/Gunilla

*) Detta är det mest "kommersiella" uppdrag jag har just nu, men det är inte särskilt kommersiellt. Jag skriver nyhetsartiklar, intervjuer och minireportage på miljö- och ekoområdet – mest från USA, men även andra delar av världen – som Ekolådan har med i sitt recept- och nyhetsblad varje vecka.

No comments:

Post a Comment