27 September 2009

Going underground

NEW YORK Idag ska jag undersöka världens första underjordiska tunnel för spårväg, som byggdes 1844 för Long Island Railway Road. Men planerna ändrades, och denna bit tunnel föll i glömska. Tills den återupptäcktes av Bob Diamond, som blir färdledare under Atlantic Avenue idag. Läs mer här och här!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment