09 October 2009

"En långsam jordbävning"

NEW YORK Mats Karlsson, på plats i Marseille där Världsbanken och Europeiska Investeringsbanken idag lanserat ett centrum för Medelhavsintegration, mailade igår följande blixtanalys av vart världen är på väg:
"Geopolitiskt är vi i en långsam jordbävning.

Tre positiva trender förändrar världen permanent:
– Fattigdom kan med stor säkerhet övervinnas inom en generation, i de värsta områdena lite längre.
– MIC's*) tar plats, världen blir multipolär, oundvikligt.
– IT-revolutionen är dramatisk.

Ändå klarar vi inte det ömsesidiga beroendet. Mycket farligt. No adequate management of interdependence and integration."
Det var 30-sekundervarianten. Mats har lovat att ge mig 90-minutersversionen vid tillfälle. Den han har han levererat i olika sammanhang, exempelvis på Fride i Madrid och på FN i New York.

/Gunilla

*) MIC = multinationella företag

No comments:

Post a Comment