21 April 2010

Till vulkandrabbade resenärer i USA

NEW YORK Denna information kommer från ett massmail som cirkulerat bland svenskar i New York idag.

/Gunilla


Många av oss har bekanta som är strandsatta i Europa på grund av vulkanutbrottet på Island.. Tillika finns svenskar i New York som ännu inte kommit hem. När man befinner sig i en utsatt situation och inte har tillgång till dator eller annan teknik är det svårt att hålla sig uppdaterad. Jag har nu träffat flera personer som inte känner till sina rättigheter/skyldigheter eller fått någon hjälp. För resenärer som flyger med europeiska flygbolag finns ersättningsregler för uppkomna extra kostnader i samband med inställda flyg etc. För SAS-resenärer som befinner sig i USA finns information om ersättning eller kontakt med deras kundservice på nedan angiven hemsida. Annan generell information om ersättning vid resor lämnas av Konsumentverket. Glöm inte att information är en dagsfärsk vara!

http://www.flysas.com/en/unconnected_pages/Volcano-eruption-on-Iceland/Care-Intercont

http://www.konsumentverket.se/resor

Vänligen,
Marie Andersson

No comments:

Post a Comment