17 May 2007

Krig med ord

NEW YORK Här är en lustig Wikipedia-sida om "edit wars", med exempel på alla de tolkningstvister, stavningsstrider, etniska konflikter och språkpolitiska hållningar som resulterat i hetlevrade strider på sajten.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment