23 May 2008

Copy/paste + rewrite

NEW YORK Jag har ju skrivit en del om Nick Davies' bok Flat Earth News om mediernas likriktning och journalisternas tidsbrist (dock ej läst eller ens bläddrat i den).

Fredrik Krohnman bloggar en hel del sköna exempel på hur en recensent kanske ehhhh.... försöker bevisa eller gestalta bokens teser, genom att tillämpa dem (om man ska se det positivt). Citat:
I ett tappert försök att kritisera andra medier för att vara likriktade har Ulrika Kärnborg bevisat tesen om likriktning genom att själv planka. Extra roligt att båda får in en subtil antydan mot slutet om att allt egentligen är Timbros fel. En slutsats de bägge kanske landat i över ett glas på firmafesten, Olle Svenning är som bekant gift med Ulrika Kärnborgs chef. Det är en liten ankdamm.
/Gunilla

No comments:

Post a Comment