02 May 2008

Nitty Gritty

NEW YORK Disclaimer: På förekommen anledning vill jag gärna betona att det inte är jag som ligger bakom dessa två tokiga översättningar. De verkar vara tillkomna vid en nyhetsdesk i Stockholm.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment