05 June 2008

Amerikas tid: ett enkelt leende – om det bara vore så enkelt

"Nu kommer Amerikas tid, fick vi veta. Vad det mer konkret kan innebära får vi måhända mer besked om senare."
Carl Bildt tycker tydligen att Barack Obamas tal är lite väl fluffiga!

Men faran för Obama är kanske de höga förväntningar många har på honom:
"Senator Clinton and her husband are very smart," Wahid [a taxi driver from Cairo in New York] said, but he finds them, in general, to be disingenuous. Barack Obama would be different because he could get "all the countries together with a simple smile".
Ur SIPA News [min alumnitidning], maj 2008

/Gunilla

No comments:

Post a Comment