06 June 2008

När nyhetströskeln höjs

NEW YORK Nathan Shachar skriver i DN:s utrikesblogg:
(– – –)
När nyhetströskeln höjs hamnar mycket av det mest intressanta utanför sidorna. Stora katastrofer är självskrivna, och när TV-konkurrenterna frestar med rafflande och hjärtskärande bilder från platsen dras hela media-kopplet med. Men en långsam sänkning av fattigdomen i en hungrig provins, eller förbättrad vattenekonomi i ett torrområde? Förr, då utrikesredaktörerna ofta hade svårt att fylla det tilltagna utrymmet, var sådana föga bullersamma nyheter vanliga.
Unga nyhetskonsumenter får idag lätt intrycket att världsnyheter är en katalog katastrofer. Jordbävningar, tågolyckor, översvämningar och orkaner måste redovisas, men de är sällan intressanta i meningen tankeväckande. De är mycket lika sina föregångare, de är nedslående och de ger få lärdomar om världen och människan.
Resten av inlägget handlar om ett problem som bara delvis hänger ihop med detta: hur såväl palestiner som israeler har intresse av att den ekonomiska uppryckning som pågår i Hebron, Nablus och Jenin inte rapporteras:
...de flesta utrikeskorrespondenter här har ingen aning om detta, och de skulle ha svårt att sälja så pass lågmälda nyheter. Israel-Palestina är rök och damm, inte nationalekonomiska kurvor. Palestinierna är inte roade av att basunera ut detta, eftersom de måste sätta sitt elände, inte sina framgångar, i relief under samtalen med främmande biståndsgivare. Palestinska talesmän har med åren blivit oförmögna att tala positivt om något alls, de målar allt svart.
(– – –)
Israelerna är inte heller intresserade av rapporter om palestinska framsteg och normalisering.
/Gunilla

No comments:

Post a Comment