04 June 2008

Det stora gröna äpplet

NEW YORK Här är en text i vilken jag, kanske något hårdraget, utnämner New York till miljöföredöme och borgmästaren Michael Bloomberg till miljöprofet. För tidningen Civilekonomen. (Klicka på texten så blir den lättare att läsa!)/Gunilla

No comments:

Post a Comment