15 June 2008

Patriot Act på svenska

NEW YORK Kring årsskiftet 2001/2002 skrev jag en artikel på beställning av Amnesty Press. Av någon anledning kom jag att tänka på den nu, särskilt detta utdrag:
Inskränkningen av grundläggande rättigheter berör inte bara illegala invandrare och arab-amerikaner. Alla medborgares integritet inskränks i och med att polisen och FBI har rätt att kartlägga datoranvändande och telefonsamtal hos vem som helst utan domstolstillstånd, om det antas ge relevant information. Och i och med att Internet sammanbinder människor i chatrum och servrar kan vem som helst länkas till terrormisstänkta och hamna i registren.
Det finns heller ingenting som hindrar att FBI använder sina nya befogenheter för att spana på andra än terrorister, till exempel miljö- och djurrättsaktivister.
– Eftersom det är så svårt att hitta rätt avvägning mellan terroristspaning å ena sidan och respekt för människors integritet å den andra måste det till mer debatt om de här frågorna. Vi vill att de hamnar högre på den amerikanska dagordningen, säger Elisa Massimino [på Lawyers Committe of Human Rights i Washington].
Ni kan läsa texten i sin helhet här. The USA Patriot Act, heter det förresten, och det betyder: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorrism.

/Gunilla

Pingat hos Intressant.

No comments:

Post a Comment