24 June 2008

Villkorad yttrandefrihet

NEW YORK Ur den svenska grundlagen, paragraferna om hur yttrandefriheten kan inskränkas:
13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Svenska Olympiska Kommittéens syn på yttrandefrihet i fetstil nedan, ur Sydsvenskan:
Under våren har en bild av [fotbollsspelaren] Guro Knutsen och [redaktören och fängslade regimkritikern] Shi Tao synts på affischer, vykort och webbplatser i Norge. Kampanjen drivs av Amnesty och heter ”Hopp om OS-guld – hopp om frihet”.
– En del säger att idrott och politik inte hör ihop, men det är helt enkelt inte sant. För mig är OS ett bra tillfälle att sätta fokus på mänskliga rättigheter, säger Guro Knutsen.
I Amnestys kampanj ingår ytterligare fyra norska olympier, bland annat den populära handbollsstjärnan Gro Hammerseng och medaljhoppet i beachvolleyboll, Jørre Kjemperud. Kampanjen har fått den norska olympiska kommitténs välsignelse.
– Det var väldigt oproblematiskt. Vi vände oss till dem och de gav sitt tillstånd, säger generalsekreteraren för norska Amnesty, John Peder Egenaes.
Var det svårt att hitta aktiva som ville vara med i er kampanj?
– Tvärtom. De få som tackade nej gjorde det för att de var bortresta.
När Stefan Lindeberg, SOK:s generalsekreterare, på telefon får höra om den norska kampanjen blir han förvånad. Det är inte okej att uttala sig politiskt i egenskap av olympier, menar han.
– Det skulle jag anse är att utnyttja den olympiska rörelsen. Det ingår inte i normal yttrandefrihet.
Undrar om det är
inskränkningen av "friheten att yttra sig i näringsverksamhet" som Stefan Lindeberg tänker på..?

Läs genast Sydsvenskans text om hur idrott och politik berörts under de olympiska spelens historia! Många intressanta saker att lära sig. Jag hade till exempel aldrig någonsin hört talas om de svenska sjömän som satt på tukthus i Tyskland under 30-talet sedan de spridit antinazistisk "propaganda", eller för den delen om
Jansson-Mineur-kommittén som försökte upplysa allmänheten om dem. Och visst har Andreas Ekström rätt i att det borde bli folkstorm om vissa av SOK:s uttalanden i texten.

/Gunilla

1 comment:

  1. Yttrandefriheten gäller bara i förhållande till det allmäna. SOK är alltså inte bundna av grundlagen eftersom de är en från det allmäna fristående förening.

    Kolla här:
    http://www.sok.se/omsok.4.18ea16851076df6362280008256.html

    ReplyDelete