17 October 2008

Hillary gjorde Barack till en bättre kandidat

NEW YORK Wall Street Journal har en hyllningsartikel till Hillary Clinton och går igenom hur fel alla som tjatade om att hon borde hoppa av primärvalsracet hade (inklusive jag, eller: jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om jag någonsin skrev att jag tyckte det, men det gjorde jag möjligen). Citat:
Men nu har Fru Clintons beslut att kvarstå som kandidat till det sista primärvalet blivit rättfärdigat. Herr Obama är en starkare kandidat idag tack vare Fru Clintons försök att få Demokraternas nominering. Och hon har hjälpt till så att partiet är mer enat än någonsin i modern tid.
Detta vet vi från Herr Obama själv. Eftersom hon inte hoppade av förrän primärvalen var avklarade växte sig hans gräsrotsorganisation starkare över hela landet, hans nätverk av donatorer blev mer finmaskigt, och hans TV- och radioreklam från senhösten 2007 till juni 2008 gjorde så att han blev en mer välkänd kandidat i många delstater. Allt detta gjorde honom till en starkare kandidat i presidentvalet.
/Gunilla

No comments:

Post a Comment