19 October 2008

What if he is a Muslim?

NEW YORK Som jag skrev häromdagen har det glunkats ett bra tag om att förre utrikesministern (och likaledes förre Harlemstudenten) Colin Powell skulle gå ut med ett offentligt stöd för Barack Obama.
(Som Dick Erixon skriver är detta något som varit "känt" sedan augusti, och i alla fall inte helt "oväntat" som svenska medier skrivit. Men Powell talar i sin motivering mycket om sina tankar kring kandidaterna och deras agerande under september och oktober, så uppenbarligen har han först nu landat i sitt val. Och det är inte bara svenska utan även amerikanska medier som slår upp detta rätt stort /vilket väl i och för sig inte underminerar Erixons tes om att medierna gör allt för att kröna Obama/.)

I "Meet the Press" talar Powell inte bara om hur fel det är med all försåtlig propaganda om att Obama skulle vara muslim. Men han vågar också tala om att det faktiskt inte skulle göra något om så vore. Kolla på videon 4:25–6:17 (eller se hela inspelningen, det är ett uttalande med tyngd):


Meanwhile in Ohio, somliga tycker att Obama borde dingla från ett träd (ja, Ohio 2008 – inte Alabama 1934). Skönt att se grannarnas reaktioner:

(Otäcka anspelningar på McCain som KKK-anhängare också, sådana hade jag inte sett förut.)

/Gunilla

2 comments:

  1. Dick Erixon må (som vanligt) skönja en liberal mediekonspiration. Men så säkert som han framställer det var nog inte Powells stöd. Många har - på goda grunder - tippat på att Powell skulle avstå från att ta offentlig ställning.

    Att han sedan gör det är en stor nyhet i USA och därmed i Sverige, mycket därför att Powell är respekterad i de flesta läger. Hans "approval numbers" är höga bland både demokrater och republikaner. (Vilket man knappast kan säga om Lieberman, som Erixon jämför med i sin postning.)

    Vi kan nog för övrigt enas om att bara för att Bill Kristol gissat något betyder ju inte det att det upphör att vara nyhetsmässigt om det väl inträffar. (Kristol spekulerade för övrigt i artikeln också om att Powell skulle tala på det demokratiska konventet. Så blev det som bekant inte.)

    ReplyDelete