02 December 2008

Bra för(s)lag om kassaflöden och krediter

NEW YORK Det här är ett mycket bra, socialdemokratiskt förslag: att lagvägen kapa statens kredittid för att underlätta för oss småföretagare. Ur pressmeddelandet:
– Det är oacceptabelt att statliga myndigheter och stora företag väntar så länge som 60, 90 eller till och med upp till 120 dagar innan man betalar mindre och mer sårbara underleverantörer. Sveriges småföretag ska inte behöva agera bank åt staten eller storföretag, säger socialdemokraternas näringspolitiske talesman Tomas Eneroth.
– Vi vill att staten ska korta betalningstiden från 30 till 10 dagar, och ser nu över möjligheterna till detta. På så vis vill vi att staten ska föregå med gott exempel, och göra många småföretags pengabrist mindre akut.
Det får följdeffekter med sena betalningar. Får jag pengar flera månader för sent minskar dessvärre min möjlighet att betala mina egna räkningar i tid.
Statliga myndigheter får tydligen inte ens betala tidigare än 30 dagar, enligt vad jag fått höra när jag skickat fakturor med min kredittid (14 dagar) eller föreslagit en statlig uppdragsgivare att de kanske kan snabba på lite med betalningen, i de fall där det redan dragit ut på tiden att få besked om exakt vad jag kan fakturera. Antagligen någon regel som infördes i något smart budgetpaket någon gång för att spara pengar åt staten, antagligen på initiativ av några tjänstemän på finansdepartementet som själva aldrig varit med om någon annan tillvaro än den med automatiska löneavier den 25:e.

Jag kan inte komma på något riktigt bra, principiellt grundat försvar för att staten (eller för den delen andra uppdragsgivare) ska ha så lång tid på sig som 30 dagar för att betala för en redan levererad tjänst. Än tristare förstås när de slarvar och väntar ännu längre, vilket hänt allt oftare de senaste åren.

Tydligen kallas oskicket att förhala betalningar till småföretagare för "maktrabatten", i alla fall av Företagarna. Det vore katastrof om utvecklingen går mot 60 eller 90 dagars betalningstid som i delar av Europa. Snabba kassaflöden är modernt!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment