12 December 2008

Färre döda träd till Nyhetsveckan

NEW YORK "Min" gamla tidning Newsweek (jag jobbade två dagar i veckan som obetald "researcher" på Newsweek International för några år sedan) har i flera år kämpat med sjunkande upplaga, färre betalande läsare och allmän disorientering i den nya medieverkligheten. Personalen har skurits ned medelst avgångsvederlag, och fler lär får gå i vår.
Nu försöker den tydligen "göra en The Economist", med tydligare opinionsbildning, mer procoverande tilltal, minskad pappersdistribution/ännu mer material som enbart finns på nätet – och, givetvis, färre reportrar som sysslar med kostsamt fältarbete.
Framtiden (den där som kommer med en dag i taget) får utvisa om det funkar. Gawker undrar vad läkarna och tandläkarna som har Newsweek i sina väntrum nu ska säga när det hedervärda magasinet blir mer och mer av en nättidning (eller blogg) – men New York Magazine tycker att det är way to go:
"...having strong brands like the Monitor or Newsweek test these waters first — by jumping in, not tiptoeing — makes us feel as though we might finally be starting to figure all of this out."
/Gunilla

No comments:

Post a Comment