19 January 2009

Drevet fortsätter så länge spinningen gör det

STOCKHOLM Nu tror jag att alla redaktioner är hjärtligt trötta på Gömda-gate, men än återstår alltför många frågetecken att reda ut – eller hur?! Jag tillåter mig att citera signaturen Maria, i kommentarfältet här:

Alla ni som inte tycker att boken och dess efterspel är relevant att diskutera - är inte.....
– barns rättigheter en relevant fräga?
– pressetiken värd att diskuteras?
– politikers och myndigheters agerande i frågan värt att synas?
– diskussionen om vart våra skattepengar tar vägen?
– massmedians mörkande och partiskhet väsentlig ur demokratisk synpunkt?
– svågerpolitiken bland journalister, tidningsägare, bokförlag och politiker av intresse?
– USA:s orättvisa handläggning av asylärenden värd att uppmärkssamma?
– mediadrevet mot Elisabeth H av värde.
– maktförskjutningen av nyhetsagendan från gammelmedia till bloggsfären av betydelse
– elitjournalisterna äntligen öppet visar sitt förakt för sina läsare?
– beklämmande att få vetskap om hur dåligt pålästa våra välutbildade "kritiskt granskande och grävande" "objektiva" elitjournalister är?
– hur elitjournalisterna med näbbar och klor försvarar sin yrkesrolls existens och oumbärlighet när de känner sig hotade över bloggarnas kompetens vad gäller att gräva och källkritiskt luskar fram fakta i det enorma informationsflödet på nätet.
– hur kvinnofrågan har blivit överordnad klassfrågan (Tinas, Lizas m.fl förakt mot mindre bildade kvinnor i socialgrupp tre)
– hur misshandel av kvinnor i heterosexuella relationer är de enda som är viktigt att diskutera. Att misshandel i homosexuella (XY + xy såväl som XX + XX) relationer, mansmisshandel, gatuvåld, mäns våld mot män, prostituerade unga pojkar, våldtäkt av pojkar, kvinnor som misshandlar och begår incest mot sina barn mm förtigs och statistik manipuleras av kvinnoorganisationer som nu känner att deras existens hotas av ifrågasättande av deras naiva förblindande genusperspektiv?
– att kvällstidningarna lägger ut diskussionsforum ang fadäser Let's dance men inte till Lizas dåraktiga försvarstal?

Jag ber er som ständigt upprepar mantran som "ankdamm", "sandlåda", "pajkastning", "Jantelagen", "bloggdrev" etc i era kommentarer svarar på mina frågor.

(– – –)

MARIA

Kanhända att jag kastar lite bensin på debattbrasan under eftermiddagen... Men jag är inte ute efter att bränna häxor på bål, utan vill ha fler förklaringar.

Gunilla

No comments:

Post a Comment