17 March 2009

Beabåt - beauty?!NEW YORK Inte bara jag utan även Google var okunnig(t) om beabåtarnas existens. Kan någon som vet mer berätta mer? Är en beabåt god, eller mest bakfyllekäk? Kan ni inte skicka en mobiltelefonbild eller nå't nästa gång ni äter en (med sked, antar jag)?

Förresten kommer jag att tänka på hur en av "mina" många svenska New Yorkfotografer talade sig varm för den särspräglade svenska pizzakulturen häromåret.
Inför en häpen amerikan berättade han hur ingenting, absolut ingenting, går upp mot en svensk pizza. Till sist kom han igång ordentligt, och började tala om att han borde göra en hyllning till den svenska pizzakulturen genom en riktig pizzabok – och såg tämligen snopen ut när jag berättade att en sådan redan finns, nämligen Pizzaresan. Det gjorde nog inte den där amerikanen mindre häpen.

Uppdatering: Förresten, nu inser jag att David Djuphammar himself kommer att testa beabåten La Barca, eller "det där monstret" som han kallar det utan att ens ha sett det – så jag antar att det per automatik kommer en utförlig rapport i text och bild framöver!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment