04 May 2009

Internetionellt

NEW YORK Fler länkar om den Internetpolitiska debatten (uppdateras):

Christopher Kullenberg på Newsmill: "Telekompaketet – en medborgarrättslig katastrof" Citat:
Vi kan inte tänka nationellt om telekompaketet, vi kan inte ens tänka internationellt. Internet ser inte sådana begränsningar. Internet är internetionellt, och tillgången till detta nät måste alltid försvaras. Ju tydligare vi kan formulera detta försvar, så som Citizens' Rights Amendments gör, desto bättre för det demokratiska och offentliga samtalet.
[Fler länkar kommer eventuellt framöver...]

/GunillaLänk

No comments:

Post a Comment