01 May 2009

Madonna Manhattan Dinner Gunilla style

NEW YORK När jag började frilansa i mitten av 1990-talet skrev jag rätt mycket för Svenska Dagbladets fredagsbilaga City, vilket kändes smått overkligt.

Det känns förresten fortfarande smått overkligt att jag skrev så pass mycket där.

Och oh, så trist att inte City (1993–1999) eller något liknande finns kvar! Där kunde man ofta få göra halvt obskyra grejer som inte passade någon annanstans, och inte minst kunde man få läsa briljanta saker och se otroliga fotografier och illustrationer – inga namn nämnda eller glömda. Men det var kanske genialt med det glada 90-talet och ingenting som borde överleva ett millennieskifte.

Redaktör Poellinger hade en idé om hur bilder kunde tas av icke-fotografier a k a reportrar. För ett eftersträvat "punkigt", som han uttryckte det, resultat kunde engångskameror användas. Jag har inget minne av att jag gjorde något sådant jobb, däremot har jag tänkt att det det vore roligt att experimentera med det någon gång. Ännu roligare vore förstås att ta *pressbilder* med Lomo-kameror.

Popcornbilderna ovan är ett försök att göra lomografi (mer historik här) av datorns inbyggda kamera (Photobooth)...

Gunilla style vad gäller popcorn innebär – åtminstone vad gäller just denna bytta – att de små puffarna serveras med rosmarinsalt köpt i San Francisco och lightly sparkling cranberry and orange pressé.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment