19 May 2009

Tryckfrihetsförordningen på nätet

NEW YORK Apropå den intressanta kommentaren från en anonym skribent i föregående inlägg, tryckfrihetförsordningen finns att studera på riksdagens hemsida.
Den paragraf som behandlar förtal finns i sjunde kapitlet, fjärde paragrafen, fjortonde stycket och ser ut så här (mina markeringar):
14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande eller eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;
Det vill säga, tidningen/Thomas Mattsson måste visa att det minst fanns skälig grund för att utmåla C som pedofil i Expressen, eller hur? Det vill säga, bevisbördan ligger på tidningen. Och TF gör ingen skillnad på genre, det är vad som finns tryckt i skrift som gäller, oavsett om det står i nyhetsartikel eller krönika (eller annons, för den delen).

Det kan vara värt att repetera lite läsning från förtalsmålet mot Expressen (som Mikael Persbrandt vann):
DN 30 december 2005 Pressombudsmannen /Olle Stenholm/: "Jag är inte orolig"
DN 24 november 2006: Enhällig jury fällde Expressen
DN 25 november 2006: Fällningen av Expressen gillas
DN, ledarredaktionen 25 november 2006: Populisternas kamp i rätten
Rättsfrågan i detta fall var dock delvis annorlunda. Persbrandt var ju t ex namngiven i tidningen. Men alla rättsfall är unika...

/Gunilla

7 comments:

 1. Ur länk #2

  "Expressens advokat Peter Danowsky påstod att det inte finns några bevis på att Mikael Persbrandt tagit skada.

  -  Uppgifterna angrep inte Persbrandts medborgerliga anseende, sade han och tillade att han ansåg att Persbrandt haft ett synnerligen bra liv efter Expressens publicering.

  - Mediadebatten har inte handlat om att Persbrandt gjort bort sig utan att Expressen gjort det, sade han.

  Danowsky hävdade även att det fanns skälig grund att publicera uppgifterna om alkoholförgiftningen.

  - Allmänhetens kunskap om Persbrandt var präglad av hans alkoholproblem, sade Danowsky och hänvisade till artiklar om rattfylleri, sjöfylleri, krogbråk och inopererat antabus.

  - Att säga om en känd nykterist att han är intagen på alkoholklinik skulle vara skandaliserande men att säga det om Persbrandt som är en känd alkoholist är inte samma sak, sade han."

  Den där advokaten bröt mot Advokatsamfundets etiska regler, om att man inte skall i rätten fälla kränkande och förklenande kommentarer i syfte att vinna processuella fördelar.

  Undrar om Persbrant gjorde en anmälan till etiska nämnden på den jäveln.

  ReplyDelete
 2. Symptomatiskt för DN är dock - länk #4 - att de vill själva avgöra vad som skall tryckas eller inte, med hänvisning till att redaktioner har nödvändig insikt om vad som är rimligt och inte - men samtidigt är det en ledare SOM INTE SIGNERATS.

  Alltså, vad är det för ryggradslöshet som frodas där borta i Berlusconi-skrapan egentligen?

  ReplyDelete
 3. Michael – intressant med Danowskys kommentar! Jag reagerade när jag läste det där, men tänkte inte på att det kunde bryta mot någon regel.

  Osignerade ledare är väl inte så konstigt, utan det traditionella i svensk press. Det betyder att det är DN:s/hela ledarredaktionens linje, inte en enskild skribents oavsett vem som suttit vid tangentbordet.

  ReplyDelete
 4. Jodå, jag är medveten om att det är vanligt med osignerade ledare. Men just i detta fall, när det handlar om att man svär sig fri, så tycker jag att det är ryggradslöst att inte stå för det:

  "Men också dessa människor har rätt till en fredad, privat sfär. Den insikten finns på svenska redaktioner, den behöver inte slås fast i domstol.

  Det borde också JK kunna se. Likaså borde JK se värdet i den svenska tryckfrihetsmodellen.

  Man må tycka aldrig så illa om kändisjournalistik i allmänhet och Expressens i synnerhet men något allmänt medborgerligt intresse handlar det inte om. Ett sådant intresse är det däremot att låta redaktioner och ansvariga utgivare bestämma vad och när de vill berätta något om de rika och mäktiga i samhället.

  DN 25/11 2006"

  Persbrant är för övrigt varken rik eller mäktig, men just påståendet om att det finns insikt om var gränsen går på svenska tidningsredaktioner är fullständigt bisarrt.

  Påstår man något så urbota dumt, då bör man faktiskt stå för det, och inte gömma sig bakom "Vi vill ha rätt att skriva vad vi vill om vem vi vill, men vi törs inte säga vem "vi" är!"

  Ynkligt.

  ReplyDelete
 5. Ur Vägledande regler för god advokatsed:

  (http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/VRGA_2009.pdf)


  1 Advokatens roll och främsta skyldigheter

  .....

  En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda
  rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för
  advokatkåren upprätthålls.

  En advokat får inte främja orätt.  5.3 Nedsättande uppgifter

  En advokat får inte i ett rättsligt förfarande förebringa bevisning om förhållanden som är
  nedsättande för motparten eller göra för motparten kränkande eller förklenande
  uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt för att ta tillvara klientens intressen.

  Också i övrigt skall en advokat avstå från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten.

  ReplyDelete
 6. Ja Gunilla!

  Här föreligger så klart omvänd bevisbörda.

  C kan stämma och det skall så klart visas om man fört en åsikt och redovisa varför!

  En utpekad kan så klart göra detta och försvaret måste kunna leda ev. syfte i bevis.

  Utpekade inblandade skall så klart tala om och framträda och förklara om sin ev mening eller om den som påstått varit ute i egen sak.

  Eller fört talan för annans räkning.

  Så här får det inte gå till dagen för samtal hos familjerätt.

  Utan att sånt här verkligen granskas.

  Leroy

  ReplyDelete
 7. Dagen före samtal skall det vara.

  Leroy

  ReplyDelete