12 June 2009

Gemena versaler

NEW YORK Jag och bloggen är med i Fokus' och Torbjörn Nilssons motståndsrörelse vad gäller språkbruket för politiska partier, senast manifesterad i Språktidningen:

Läsbarheten, avslutade jag, blir sämre med versaler. Texter om partier och politik är ofta styltiga som de är, fyllda av ord för komplicerade begrepp och egennamn. Att då ösa på med versaler mitt i meningarna är inte att se till läsarnas bästa. Allt blir Så Där hackigt Ni vet.

Läsaren känner sig dyslektisk och på sikt blir det en demokratifråga. Ska vi göra det så enkelt som möjligt att ta till sig information om hur samhället styrs? Eller ska vi följa grammatiken?

(– – –)

Varför inte välja ett system som är lättbegripligt, har förankring i verkligheten och inte stör läsningen? Varför inte skriva alla partibeteckningar med liten bokstav?

Tyvärr är det nog svårt att vrida utveckligen tillbaka, när väl Mediespråkgruppen lyckats enas om ett beslut. Men man kan skicka lite grus i maskineriet. Den som vill ansluta sig till motståndsrörelsen kan givetvis göra det på Facebook.

Se även Lars Rydings text om versalsjukan, också den i Språktidningen.

/Gunilla

1 comment:

  1. Mmm, versaler mitt i stannar upp läsningaen. Utan att moralisera kan man nog se ett inflytande från USA här, jänkare sätter stor bokstav mycket oftare än vi (och oftare än britter, tror jag). Det handlar om inrotade vanor och konventioner: "Russia's Late Imperial Social Democrats were pummeled by Lenin's Bolsheviks and became frequent guests with the Commissars of Lubyanka Prison", typ.

    Dett är förresten inte så länge sen jag slutade att använda liten bokstav på ord som "english", "french", "canadian", "gypsy" när det handlar om svagt betonade adjektiv/attribut, inte om rena nationalitets- eller språkord. Jag har haft det med mig att när t ex English eller French står självständigt och refererar till språket som sådant, så får ordet stor bokstav, men inte när det står som attribut och syftar på språket, kulturen eller nationen, t ex english nasality, english novels, french fashion, french teacher (lärare i franska språket). Men det här är ett bruk som helt klart har förändrats - numera är det tydligen rätt normalt att ord som bildats som avledningar av namn och står som atribut/adjektiv ska ha stor bokstav: English law, Quebecois films, Christian dogma - så jag följer bruket.

    ReplyDelete