09 July 2009

Typsnitttskontroll

STOCKHOLM Jag hade ett problem med typsnitt om blev alldeles tokiga i den PDF-fil mottagaren fick (det såg helt korrekt ut i den fil jag skickade). Har nu fått veta att felet ligger hos mina typsnitt, och att man kunde köra en s k typsnittskontroll. När jag gjorde det fick jag veta att cirka 40 typsnitt hade problem (de gulmarkerade nedan, t ex):

Nu undrar jag förstås: vet någon om det finns något annat sätt att åtgärda detta, än att radera respektive typsnitt och återinstallera?

Uppdatering I: Tyvärr verkar det inte finnas något annat att göra än att ta bort de korrupta typsnitten. Läs mer här: http://www.apple.com/se/pro/tips/badfonts.html

Uppdatering II: Jag tog bort alla dubblerade typsnitt, och av de återstående filerna var endast en enda korrumperad! Så problemet har lösts (tror jag).

/Gunilla

No comments:

Post a Comment