27 August 2009

Lost in Translation: Inälvsgate

NEW YORK Jag gjorde igår kväll en intervju med Guy Ophir (se min text om honom här), men jag vet inte vart jag kan sälja in den eller om någon är intresserad. Hoppas! Expressen har redan intervjuat honom.

Jonatan Leman – och hans kommentatorer – uppmärksammar att Aftonbladets översättning till engelska av Donald Boströms artikel på flera punkter "neutraliserar" den. Utdrag:

I andra exemplet försöker AB på motsvarande sätt kringgå anklagelsen om ”mord”, genom att helt enkelt stryka formuleringen ”innan de dödats”.

"Men starka misstankar finns också hos palestinier att deras unga män har fångats in, och som i Kina och Pakistan ofrivilligt fått agera organreserv innan de dödats."

"But Palestinians also harbor strong suspicions against Israel for seizing young men and having them serve as the country's organ reserve - a very serious accusation, with enough question marks to motivate the International Court of Justice (ICJ) to start an investigation about possible war crimes.
Det verkar som att Aftonbladet har gjort vad de kunnat för att tona ner det antisemitiska budskap som den ursprungliga svenska texten suggererar fram, men egentligen lyckas de dåligt trots ändringarna. Både att det handlar om judar och att de anklagas för mord ligger ju hela tiden underförstått i den engelska versionen.
/GunillaLänk

No comments:

Post a Comment