30 September 2009

Att förvalta sitt publicistiska kapital

NEW YORK Jag har väntat på att något av (bransch)medierna skulle uppmärksamma att Svenska Dagbladet nyligen avpolletterade sin smått legendariske medarbetare sedan 37 år, Richard Swartz, men det har varit märkvärdigt tyst. Tills nu. Göran Rosenberg skriver i Journalisten om hur ett starkt varumärke tunnar ut sig själv:
"En av Europas bästa EU-journalister, Rolf Gustavsson, har således kallats hem från Bryssel där korrespondentkontoret läggs ner från årsskiftet, och en av Europas bästa östeuropakännare, Richard Swartz, nyligen prisbelönt i Tyskland för sin journalistik, har efter fyrtio år i Svenska Dagbladets tjänst erbjudits samma villkor som vilken frilansande radskrivare som helst.

(– – –) att en traditionstyngd tidning som Svenska Dagbladet brutalt detroniserar två av de skribenter som i mina ögon fortsatt utgör en betydande del av tidningens publicistiska kapital, säger allt om det snabbt sjunkande värdet på publicistiskt kapital och det snabbt stigande värdet på förpackningar med varmare ton."
/Gunilla

No comments:

Post a Comment