03 October 2009

Information wants to be free, but...

NEW YORK "...quality news doesn't want to be free any more than gasoline wants to be free or food wants to be free" som det står i denna långa artikel om (de amerikanska) dagstidningarnas kris och möjliga framtid. (Via Paul Ronge.)

Att läsas som komplement till old school-inlägget i DN av Richard Swartz (ska DN bli den quality paper som främst varit Svenskans nisch?). Duns vs pladder?!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment