16 November 2006

Hur man hittar till Kovboyistan

NEW YORK Kolla in: Erik Berg har gjort en sammanställning av fascinerande och djupt politiska kartor! Massor av vidareklickningsmöjligheter. (Via Ali Esbati.)

/Gunilla

No comments:

Post a Comment