06 April 2007

Kampanjdonationer

NEW YORK Apropå diskussionen om journalister som inte läser på ordentligt – här kommer ett illustrativt exempel så rykande färskt att det nog inte ens är utskickat av TT. Och jag tvivlar på att de kommer att skicka ut det, eftersom det faller lite utanför ramen för det ämne jag skrev om (kampanjbidrag till presidentvals-kandidater). Så det kan kanske komma till användning här.

När jag har tid, kanske imorgon, ska jag skriva lite om vad jag menar med detta, det vill säga på vilket sätt denna text illustrerar en del av de saker jag skriver om i kommentarerna på detta inlägg.

Uppdatering 6 april: Nix, denna text blev väl en för mycket och skickades inte ut. Men alla texter – en artikel och två faktarutor, plus nedanstående – finns i ett sammanhang i mitt arkiv.

/Gunilla

Bidrag kan leda till bättre politik
Kampanjdonationer kan ha goda sidor, betonar en statsvetare som tycker att bara nackdelarna lyfts fram i debatten.
-Många amerikaner tänker att alla donationer till kongresspolitiker är "smutsiga pengar", att det är mutor som ska köpa röster och inflytande över lagstiftningen. Men min forskning visar att politikerna inte är så lättköpta, säger statsvetaren Kevin Esterling vid University of California i Riverside.
-De flesta i kongressen är riktigt smarta. De använder pengar de får från intresseorganisationer och företag för analys och kvalificerade utredningar, som förbättrar politiken på ett visst område. Inte nödvändigtvis på det sätt donatorena önskat.
Däremot sätter donationerna till kongresspolitiker agendan, enligt Esterling. Om en folkvald är intresserad av exempelvis både försäkringsfrågor och miljö, så blir miljöfrågorna lidande om intressegrupper i försäkringsbranschen donerat pengar.
-Kampanjbidragen har andra demokratiska problem – till exempel att de gynnar sittande kandidater, säger Kevin Esterling.
-Men organisationer som Common Cause och Public Citizen antyder ofta att donationer är som mutor. Det stämmer inte med huvudfåran i statsvetenskaplig forskning.
Gunilla Kinn

Fotnot: Kevin Esterlings forskning presenteras här.

No comments:

Post a Comment