05 May 2008

Tuskegee-experimentet bidrar till svartas misstro

NEW YORK Aftonbladet skriver idag om hur Jeremiah Wrights uttalanden skadar Barack Obama:
"Motståndarna, såväl Hillary Clinton som krafter på den republikanska sidan, har tagit varje tillfälle att påminna om exempelvis det rätt hårresande påståendet att det är den amerikanska staten som uppfunnit aids för att skada den svarta befolkningen."
Och visst låter det alldeles uppåt väggarna konspiratoriskt.

Men, det är inte så konstigt att sådana tankar kan få grogrund i en – åtminstone delvis – alienerad minoritetsbefolkning, som ju faktiskt fram tills ganska nyligen inte åtnjöt en rad mänskliga rättigheter och som till stor del lever under betydligt sämre sociala och ekonomiska villkor än majoriteten.

Förhållandet mellan svarta och vita i USA, om klass och ras och social rörlighet etc, kan nyanseras och problematiseras och uppdateras på tusen vis, och det hoppas jag få tillfälle att göra en vacker dag.
Just nu vill jag bara upplysa/påminna om The Tuskegee Syphilis Experiment, som pågick i Alabama 1939 till 1972.

En statlig myndighet utförde experiment med några hundra svarta män – som i de flesta fall var fattiga arrendebönder och analfabeter – för att testa hur deras kroppar reagerade på långvarig syfilis. Männen, som knappt fått träffa någon läkare tidigare, var glada över att alls få medicinsk undersökning och deltog således frivilligt. Experimentet avbröts först sedan olika medier avslöjat det hela – och då hävdade de inblandade läkarna, som var både svarta och vita, att de bara hade "lytt order".
Det handlade inte om att plantera in syfilissmitta, för männen som valdes ut hade redan sjukdomen, utan om att man avstod från att behandla dem – även när penicillin i slutet av 40-talet hade slagit igenom som bot för syfilispatienter.

Debatten efter Tuskegeeexperimentet ledde till skärpta etiska regler för forskning. Jag lärde mig om detta första gången i somras, när jag i Oaxaca lärde känna Melyndah – statsvetare och jurist uppvuxen i Houstons svarta slum, och en fena på forskningsmetodiska problem kring studier av minoriteter. Och sedan blev jag påmind om alltsammans, när jag i februari besökte The Clinton Presidental Center i Little Rock.
Som president framförde Bill Clinton en offentlig ursäkt för det hela, 1997, och till och med den 18 maj pågår utställningen "The Long Struggle; Presidential Actions and African-American Civil Rights" i ett utställningsrum på presidentbiblioteket.

Läs gärna mer om vad som hände i Alabama i Wikipedia eller här, en text som avslutas på följande vis:
In 1990, a survey found that 10 percent of African Americans believed that the U.S. government created AIDS as a plot to exterminate blacks, and another 20 percent could not rule out the possibility that this might be true. As preposterous and paranoid as this may sound, at one time the Tuskegee experiment must have seemed equally farfetched.
Who could imagine the government, all the way up to the Surgeon General of the United States, deliberately allowing a group of its citizens to die from a terrible disease for the sake of an ill-conceived experiment? In light of this and many other shameful episodes in our history, African Americans' widespread mistrust of the government and white society in general should not be a surprise to anyone.
De flesta människor känner nog inte till Tuskegee-experimentet. Men i USA:s svarta församlingar och andra communities finns garanterat många som gör det. Det är en delförklaring till, om än inte en ursäkt för, att Jeremiah Wright kunnat köra på med sina predikningar som aidsviruset som ett sätt att utrota svarta.

Uppdatering: Pastor Wright har uppgett att han inspirerats av läkaren Leonard Horowitz, som gett ut en rad böcker om kontroversiella ämnen. En av dem handlar om hur aids uppfunnits i amerikanska forskningslaboratorier. Boken beskrivs på svenska här.
Boken avslutas med en diger lista med över 700 referenser och utifrån denna drar Horowitz konsekvensema av sin forskarmöda: "En mängd av indirekta och vetenskapliga fakta, som presenteras i denna bok, stöder teorin att svarta afrikaner och homosexuella amerikaner kan ha varit målgrupper för ett folkmord utfört av aktiva människor inom USA:s militärmedicinska komplex och av CIA:s agenter."
Om detta är trovärdigt eller ej är får ni avgöra själva... Enligt Wikipedia är en teori att KGB under Kalla kriget spred desinformation om att CIA varit inblandat i uppfinanndet av aidsviruset! Men den som ska kandidera till posten som USA:s president gör nog klokt i att avfärda samtliga dessa teorier. Washington Post bloggar här om tankefelsteget att motivera aidsexperimenten med syfilisexperimenten. Jag noterar att Jeremiah Wright inte tycks ha bekymrat sig så mycket om de homosexuella amerikanerna.

/Gunilla

1 comment:

  1. Tack för ett upplysande inlägg.
    Visste inte om detta.
    Helt sjukt!!!

    Förklara ju en del av misstron och sätter verkligen Wrights Aids-kommentar i ett historiskt perspektiv.

    ReplyDelete