17 June 2008

Vi vill inte ha kosmetika på en dålig lag

NEW YORK Den röra som verkar ha rått i riksdagshuset idag påminner mig om det läge som rådde när Jan Eliasson & Co försökte få fram en kompromiss om MR-rådet i FN häromåret. Då drog USA:s dåvarande FN-ambassadör John Bolton ständigt en liknelse som efter ett tag kändes ganska sliten men som kan vara värd att damma fram, apropå den eländiga återremissen till försvarsutskottet:
"We want a butterfly. We don't intend to put lipstick on a caterpillar and call it a success."
En "liberal", svensk regering inför nu en lag som påbjuder att de egna medborgarna avlyssnas! Sådant som den amerikanska regeringen fått ta till allehanda lagtekniska knep för att få igenom! Det här går faktiskt knappast att förklara för amerikaner jag talat med, de tror de hör fel för det går inte ihop med deras bild av Sverige. Inte med min heller.

Till råga på allt måste medborgarna bekosta eländet själva! Om det inte vore för att jag redan emigrerat...

Som jag ser det måste följande nu ske:
– fortsatt massivt opinionstryck (även om statsministern skiter i det), inte minst ännu mer av jurister, forskare, terrorexperter, publicister, lokalpolitiker, gräsrötter, Internetoperatörer och företagare.
– starkare belysning av lagens kostnader och påverkan på Sveriges tillväxt (att vissa företag lär välja andra länder att etablera sig i för sin verksamhet), ett samband som inte synts mycket i debatten alls hittills.
– internationell opinionsbildning – de organisationer som följer dessa frågor (som Electronic Frontier Foundation, ACLU och Privacy International) måste förmås att skriva mycket, även i allmänna utländska medier; Oscar Swartz har skickat ut detta upprop i cyberspace
– prövning av ifall lagen ens med läppstift blir förenlig med FN- och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Men bäst vore förestås om riksdagsledamöterna imorgon vaknat upp med påkopplade hjärnor igen. Eller om de tar intryck av mina kolleger utanför deras arbetsplats imorgon bitti.

Därtill bör naturligtvis alla svenska medier (och jag själv) rannsaka sig själva och sin timing inför riksdagsbeslut. Klokt är då att lyssna till vad Maria Wetterstrand har att säga om mediedramaturgi hos SVT: debatten borde ha satts på agendan när ärendet var under beredning och inte några dagar före riksdagsvoteringen.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment