04 July 2008

Sex minuter frihetsförklaring

NEW YORK Självständighetsdeklarationen läst av Bill Barker, en Thomas Jefferson-look a like i Virginia./Gunilla

No comments:

Post a Comment