11 October 2008

Skuldslavar på ett moln i upplösningNEW YORK
I april 2006 publicerade New York-tidskriften Harper's en illustrerad artikel om hur det amerikanska folket höll på att bli skuldslavar, genom de galna lån många tog på sig för att bli fastighetsägare – skriven av vänsterekonomen Michael Hudson, en av många som varnat för fastighetsbubblan. Inte ens han insåg dock då, tror jag, hur integrerade de usla lånen varit i all finansiell (global) ekonomi.

Även om konsekvenserna av fastighetsbelåningarna i allmänhet och subprimelånen i synnerhet nu är kända av alla är artikeln intressant läsning. Den finns som PDF-fil (med grafik) här och som webbtext här (eller på Harper's hemsida för prenumeranter).

Jag refererade till denna artikel i en text om risken för fastighetsbubblan i USA som jag skrev för TT i april 2006. Ni kan läsa den här. Utdrag:
Ekonomen Michael Hudson kallar i tidningen Harper's amerikanerna för "skuldslavar". Han menar att bankerna och skattesystemet uppmuntrat folk att belåna hus och ta amorteringsfria lån, så att många riskerar att hamna i en skuldfälla om räntorna stiger och priserna sjunker. Och även om fastighetsmarknaden visar tecken på att lugna ner sig — med ökande räntor och färre snabba försäljningar — är läget fortfarande osäkert.

– Jag hoppas att priserna sjunker nu, säger [New York-bon] Karen Rester.

– Det måste de göra. Nu känns det som att vi alla färdas på ett stort moln som kan upplösas när som helst.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment