05 December 2008

Besök på Richvale Café i Kalifornien

NEW YORK Man får höra rätt ofta, eller rättare sagt läsa, att vi som har någon slags uppgift att bevaka USA håller oss alldeles för mycket här bland de liberala eliterna på östkusten och därigenom förmedlar en missvisande bild av amerikanerna. Skyll inte på oss, skyll på redaktionerna som inte skickar ut oss på uppdrag, är ju det bittra svaret på den anklagelsen.

Som bekant skickade jag ut mig själv till norra Kalifornien häromveckan. Här ser ni en av de miljöer jag råkade hamna i – garanterat rätt långt från Manhattan, åtminstone livsstilsmässigt (fast de flesta jag talade med hade besökt New York nå'n gång, och en av de yngre kvinnorna var på väg dit på Thanksgiving-resa redan nästföljande dag).Richvale Café, alltså, där det är som mest drag på morgnarna vid 7-tiden då bönderna och risodlarna äter frukost tillsammans innan dagens slit börjar. Jag tror faktiskt att jag kommer tillbaka dit redan nästa år, på något vis!Som vanligt kan ni klicka på bilderna för att se dem i större skala.

Men jag brast ändå lite i min ambition att lyssna på denna del av USA. Ett av de jobb jag gjorde i San Francisco handlade om homosexuellas rättigheter att gifta sig, apropå den färska omröstningen om Proposition 8. Där intervjuade jag en homosexuell präst, och nog hade det varit intressant att höra hur risbönderna resonerade om saken. (Jag har ingen aning om hur de röstade, även om mina fördomar mot konservativa äldre på vischan säger mig att de röstade för förslaget. Men Butte County, där Richvale ligger, röstade enligt Wikipedia för med "bara" 56 procent för ett slopande av gayäktenskap – alltså inte särskilt mycket mer än Kalifornien i stort, 52 procent.) Fast jag var feg och tog inte upp ämnet – vi talade mest om risodling, det svensk-amerikanska arvet och om bysamhörighet!

/Gunilla

No comments:

Post a Comment