29 January 2009

Att spela galen

STOCKHOLM Jag har tagit del av en del texter för och emot Anna Odells konstprojekt – intressant läsning! Hinner inte blogga om episoden, men denna fina text av Hanne Kjöller, om riskerna med att undergräva människors tillit, är den mest nyanserade jag sett.
Men hmmmmm...märkligt att ingen ännu gjort kopplingar till det wallraffande som mentalpatienter som några svenska journalister gjorde en gång – 60-talet och Folket i Bild, eller hur var det? Det fallet diskuterade vi när jag läste på JMK. Men om det är en motsvarande, aktuell undersökning Odell gjort är förstås svårt att veta. Jag förstår att personalen på S:t Göran är upprörd, inte minst å de andra patienternas vägnar.
Ämnet tycks vara som klippt och skuret för Newsmills debattformat – kolla där, för massor av texter om konstnärers frihet och psykvårdens arbetsvillkor. Till exempel denna välskrivna av Johan Lundberg, och denna av Pål Holender som liksom jag tycker att det är svårt att ta ställning till vad allt egentligen handlar om.

Uppdatering: Gudmundson tipsade om sådana texter jag efterlyste – av Ingrid Bosseldal i Göteborgsposten och av Ulrika Stahre i Aftonbladet. Pockettidningen R på 70-talet, var det förstås, och inte det jag skrev ovan!

Uppdatering 8 maj: Anna Odell förklarar sitt projekt.
/Gunilla

4 comments:

 1. http://blogg.sydsvenskan.se/skallarna/2009/01/29/konstens-tulpanekonomi/

  Mitt bidrag.

  ReplyDelete
 2. Pål Hollender, nån? För mig låter det här som en repris på "Torsk på tallinn" fast än mer extrem (nej, jag tyckte inte att Tallinnfilmen var något vasst konstverk eller debattinlägg).

  ReplyDelete
 3. Ersättningskravet från landstinget var ju blygsamma 11 500 kr, så det kan väl Odell offra för konsten. Hon säger sig ha utvärderat i förväg om projektet skulle innebära lagbrott och har då säkert också läst brottsbalken 16 kap. 15 §:
  "Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år.

  Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

  Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader."

  ReplyDelete
 4. Nja, åtminstone i två texter har man refererat till Pockettidningen R och deras wallraffande. Idag i GP (åtminstone på papper), exv.

  I GP gör skribenten tydlig åtskillnad mellan journalistiska och konstnärliga motiv.

  ReplyDelete