15 January 2009

Filter ville göra "en ond intervju" med Liza

STOCKHOLM Resumé har en intressant intervju med Mattias Göransson (som berättat ungefär samma sak för mig, men som blev sorgligt nedstruken för att passa in i min GP-story om problem med journalister som blir författare och skriver "faktion"; rubrikens citat kommer inte från Resumé utan från min intervju med honom). Läs den!
Givetvis hade det med facit i hand varit rätt smart att ställa upp i Filter.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment