15 January 2009

Gömda barn

STOCKHOLM Här är en klok ST Press-krönika om vikten av att hjälpa människor med skydda identitet att bevara den.

En hemlig uppväxt får allvarliga konsekvenser för barnen.
I rapporten G(l)ömda – om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter (Umeå universitet 2007) får barnen komma till tals. De ger en bild av ständig otrygghet, skräck och rädslor, ideliga uppbrott, splittrad skolgång och en osäker identitetsutveckling, för vem är man när man inte får tala om sig själv eller varifrån man kommer?

(– – –)

Barnen är ensamma och isolerade. De har mardrömmar, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Smärtor i kroppen, magont och huvudvärk. Det ständigt överhängande hotet och rädslan för att fadern/mannen ska hitta dem gör att de alltid är på sin vakt, ständigt på helspänn.

Skribent är Maria Wallin, redaktör för den utmärkta tidningen Socialpolitik som hon och Barbro Holmberg startade för länge sedan.

/Gunilla

No comments:

Post a Comment