26 February 2009

Tonchi Percans artikel etta på popularitetstoppen


Artikeln finns här.

/Gunilla

1 comment:

 1. Först nu har jag läst Percans artikel på Newsmill. Han får några poäng i det att han lyfter fram några Marklundska kontradiktioner.

  Den sista kommentaren, av en Ola som faktiskt jobbat vid förvaltningsdomstol, till artikeln förtjänar att läsas.

  "Har själv erfarenhet från arbete i förvaltningsdomstol och tycker det verkar vara en stor förvirring angående denna doms betydelse. Till att börja med: förvaltningsdomstolar prövar aldrig frågor om brott i sig (inte heller i skattemål som det står i artikeln). Däremot bedöms brottsliga handlingar i olika fall indirekt genom att de kan ligga till grund för utgången av en dom (i ett överklagat skatteärende kan t.ex. sakomständigheter som också utgör ekonomisk brottslighet prövas) . En förvaltningsdomstol prövningsram bestäms av sakfrågan i det överklagade beslutet, dvs. i det här fallet ska Mia ha rätt till 350 000 kronor från kommunen för en bostad i Chile eller inte. Domstolen bedömer sedan bara de omständigheter som är relevanta för att avgöra den frågan. När man skriver en dom brukar man undvika att säga att folk ljuger eller inte har stöd för sina påståenden om det inte är av betydelse för utgången i målet. Kontentan av vad som står ovan verkar vara (utan att ha läst domen) att kammarrätten säger att även om paret måste flytta till Chile på grund av en påtalad hotbild så föreligger det ingen skyldighet för kommunen att betala ut pengarna. Detta motiveras sedan något märkligt med att behovet uppkommer först när de befinner sig i Chile. Min slutsats är snarast att domstolen medvetet undvikit att självständigt ta ställning till frågan om skyddsbehov och avslagit överklagan genom en lite halvkrystad motivering. Domstolen verkar anse att även om skyddsbehovet finns har kommunen ingen skyldighet att betala ut beloppet. Det kan tyckas lite fegt att undvika kärnfrågan om skyddsbehov, men på domstolar gör man gärna sådana undvikande juridiska motiveringar istället för att fördjupa sig i mer komplicerade frågor. Enligt min mening kan man i stort inte dra några slutsatser alls angående sanningshalten i Mias berättelse av denna dom.

  Av: Ola, 2009-02-28, 12:14"

  Ola, jag hoppas att du har överseende med att jag egenmäktigt citerat dig på Kinns blogg. Mvh Tristan

  ReplyDelete