02 March 2009

Om litterär gestaltning v s journalistik

SOLNA Fint citat av Peter Fröberg-Idling, i Sydsvenskan (maj 2006)...
"Jag har närmat mig materialet litterärt och jag tror mycket mer på ett sådant gestaltande. Jag sa lite raljant i en intervju att för mig är journalistik som att stryka plank medan att skriva romaner är som att måla tavlor. Jag menar, det är jättebra att det målas plank, det är kanske viktigare att det målas plank, men jag är mer intresserad av tavlor."
...tycker jag, som ju mest stryker plank och inte har ambitionen att måla tavlor – men tycker det är jättebra att de målas! (Om samme författares Gömda-krönika i senaste VI håller jag förstås icke alls med, tvärtom gjorde den mig faktiskt ganska upprörd...)

/Gunilla

No comments:

Post a Comment