04 October 2008

Facksvenska

NEW YORK Det har tyvärr gått ganska dåligt med mitt löfte att översätta till svenska oftare och enbart citera från engelska mindre. Det är tidsödande nog att blogga oavlönat, och att hitta bra översättningar tar tid.
Men Olle Josephson förklarar i Svenska Dagbladet varför det är viktigt att låta fackspråk utvecklas på svenska. Utdrag:
Facktext byggs av facktermer i kombination med ord av detta slag – inte alltid så roliga, men desto mer nödvändiga för det precisa, abstrakta tänkandet. Den dag vi inte kan läsa dem i svenskspråkiga texter från den humanvetenskapliga forskningsfronten är svenskan, svensk humanistisk forskning och den folkliga bildningsnivån illa ute.
Se även detta pressmeddelande från Riksbankens jubileumsfond.
Sedan flera år tillbaka har språket som svenska forskare skriver på diskuterats. Engelska eller svenska har varit den stora frågan. För att sprida svensk forskning utomlands behöver man skriva på engelska, eller andra större språk. Samtidigt behövs svenskan, om man verkligen vill uttrycka sig exakt och koncist. Modersmålet, i vårt fall svenska, är många gånger ett av humanisters och samhällsvetares främsta verktyg.
/Gunilla

No comments:

Post a Comment