18 November 2006

Lejonroos förklarar varför hon sökte bidrag

NEW YORK "Instämmer i att Lejonroos-historien verkar ha fått en konstig skruv i TV4, men jag kan ändå undra över vilken ekonomisk situation hon faktiskt befunnit sig i när hon beviljats pengar ur fonden, femton år efter att ha lämnat brottsligheten bakom sig," skrev en läsare i ett mail häromdagen, apropå det jag hade skrivit om TV4:s vägran att inse att deras ödesdigra inslag om Erica Lejonroos saknat substans (se även denna postning).

Funderingen är naturligtvis begriplig. Storyn ("Moderat gav sig själv tandpengar" kablades ut över hela Sverige 23 oktober) lät ju bestickande, och även när man blivit klar över TV4:s skruvande kan man undra. 15 år är en väldigt lång tid. Kan ett tillträdande kommunalråd verkligen vara "socialt utsatt", som ett kriterium för att få pengar var? Ett moderat kommunalråd, dessutom! Ingen mygelrök utan åtminstone lite eld, väl? Var det inte rätt sniket av henne att ens ansöka om pengar?

Men, bortsett från att den ekonomiska situationen rimligen är en sak för regelverket mellan den som söker och den som beviljar pengar tror jag att frågeställningen bottnar i att vi "normala" har svårt att fatta hur livet kan te sig efter ett så kaotiskt liv utanför samhället som missbrukare/kriminella lever. (Pengarna skulle gå till KRIS-medlemmar, alltså inte till någon som för närvarande missbrukar eller är kriminell – men som har gjort/varit det, och därför kan ha dålig tandhälsa. Och behovsprövningen/kostnadsberäkningen gjordes av behandlande tandläkare.)

Bara som frilansjournalist med nomadiskt beteende, ett antal olika adresser och underlig diskrepans mellan små inkomster och många räkningar hamnar man lätt på ett gungfly. Betalningsanmärkningar, kravbrev och straffräntor hänger efter länge när man vistas på ruinens brant. Själv gör jag inte det utan klarar jag mig finfint och är så långt från att vara "socialt utsatt" som man bara kan tänka sig, tack vare födgeni och att jag är född in i ett tursamt soci0-ekonomiskt sammanhang.

Men marginalerna är små, som kulturministern kan vittna om. Jag kan åtminstone extrapolera – och möjligen försöka föreställa mig hur det kan bli om rundgången mellan kronofogden och inkassoföretag förstärks med allt trassel och alla skulder en ex-missbrukare har i bagaget. Sin historia springer man inte ifrån ens på 15 år.

Och Erica Lejonroos berättar idag själv om sina motiv för att söka pengar i bloggkommentaren här. Nog är det lätt att se att några tusenlappar för hennes tandvårdsräkning låg inom ramen för donatorns (Vilhelm Govenius, 1825–1903) syfte.

Hon har också uppdaterat sin hemsida, och ger en fylligare bild av hur hon uppfattade TV4:s "intervju".
Uppenbart har TV4 förlitat sig på en tveksam källa – som kanske hade personliga motiv för att ställa en gammal Kris-styrelsekollega i dålig dager? – vilket såklart inte fritar dem från sitt ansvar att "granska makten" även när makten är de själva.
Tråkigt att medieredaktioner – utom Neo! läs om magasinets strävan efter open source journalism här – är så ovilliga att redovisa sitt källmaterial. Om TV4 anser sig ha rent mjöl i påsen kunde ju annars reportern Emma Jidemyrs intervju läggas ut på deras hemsida. Det kan man göra på ett sätt så att man ändå följer grundlagen och respekterar källskyddet. Men där står vad jag kan se absolut ingenting om detta debacle.

Två kloka citat:
"Jag är säker på att bruksägare Vilhelm Govenius säkert hade sagt ja till Sundbybergsbor om han bara vetat att Sundbyberg skulle byggas när han skrev sitt testamente i början av 1900-talet." (Per Westberg 18 nov) *)

och så själva den makt- och mediekritiska kärnpunkten:

"...vem har mest makt: ett nyblivet, okänt kommunalråd med ett trassligt missbrukarförflutet som är så medieovan att hon inte kan förklara sig begripligt när en reporter ringer eller samma journalist som med någon dags arbete lyckas avsätta denna politiker med en felaktig anklagelse?" (Henrik Berggren/DN 16 nov)

/Gunilla

P S Nyhetsbyrån TT, som jag själv frilansar för, skickade igår (17 nov, kl 19.25) ut en korthuggen rättelse av sitt telegram den 23 oktober – se nedan. Jag har ännu inte bett TT om lov att lägga ut deras telegram här – men nu klipper jag in det i alla fall, för att ni som följer detta ska få se hur det såg ut (och eftersom jag vet att deras kunder sällan publicerar rättelser).

Notera förresten att TT snyggt nog inte skyller på TV4.

Info till alla: TT-RÄTTELSE AV POLITIKERTANDVÅRD FRÅN DEN 23 OKTOBER 2006: Erica Lejonroos satt inte i styrelsen och deltog inte i beslutet.

Rätt om tandvårdbidrag från Kris

Stockholm (TT)

I en artikel den 23 oktober uppgav TT felaktigt att dåvarande kommunalrådet i Sundbyberg, Erica Lejonroos, i egenskap av styrelseledamot i Kris (Kriminellas revansch i samhället) beviljat sig själv ett bidrag på 3 000 kronor till tandvård. Detta var felaktigt, Lejonroos satt inte i Kris styrelse utan var endast medlem i organisationen och deltog därmed inte i beslutet.

*) Sundbyberg hade förvisso börjat byggas redan under Vilhelm Govenius levnadstid, i slutet av 1800-talet. Formellt blev det dock stad först 1927. Läs om Sumpans rykte som Sveriges Klondyke kring förra sekelskiftet på kommunens hemsida!

No comments:

Post a Comment